Prawnik Piła — reprezentacja klientów w sprawach karnych 

Prawnik w Pile, Joanna Makowska, specjalizuje się w kilku dziedzinach. Jedną z nich jest prawo karne. Mamy wieloletnie doświadczenia w reprezentowaniu interesów klientów — zarówno ofiar przestępstw, poszkodowanych, oskarżonych, jak i podejrzanych. Pracujemy z osobami dorosłymi oraz nieletnimi.

Kajdanki

Doświadczenie prawnika Joanny Makowskiej sięga nie tylko praktyki adwokackiej, ale również prokuratorskiej. Dzięki temu prawnik może inaczej spojrzeć na sytuację swojego klienta i pojawiające się w niej możliwości. To z kolei determinuje bezpośrednio opracowanie odpowiedniej strategii działania: rzeczowej, zabezpieczającej interesy oraz elastycznej, aby można było ją modyfikować w zależności od potrzeb. 

Działamy w profesjonalny i kompleksowy sposób. Opieramy się na aktualnej wiedzy, stałej komunikacji z klientami, doskonałej znajomości przepisów oraz orzecznictwa. Przygotowujemy mocodawców do postępowania, reprezentujemy ich przed sądem, doradzamy. Zapewniamy nie tylko merytoryczne, ale również emocjonalne wsparcie, które często jest niezbędne do tego, aby przejść przez wieloetapowy i złożony proces karny — zarówno z perspektywy oskarżonego, jak i pokrzywdzonego.

Prawnik w Pile od spraw karnych: zakres naszej działalności 

W skład naszych usług wchodzą:

  • obrona w postępowaniu przed prokuratorem i sądem,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • reprezentowanie nieletnich,
  • obrona i reprezentowanie osób na rozprawach,
  • obrona i reprezentowanie osób w sprawach wykroczenia,
  • reprezentowanie skazanego w różnych aspektach postępowania karnego.

Reprezentujemy klientów nie tylko w sprawach karnych, ale także tych związanych np. z prawem administracyjnym, gdy stroną postępowania są np. organy samorządowe. W każdym wypadku podchodzimy do powierzonych nam spraw z należytym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem. 

Podczas świadczenia usług prawnych zajmujemy się kwestiami merytorycznymi, sporządzeniem stosownych pism i wniosków, w tym m.in. apelacji, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania oraz zabezpieczaniem ochrony interesów prawnych naszych mocodawców.